Tjenester

Landmålingstjenester

  • Bygg- og anleggsstikning
  • Utsetting av geometriske punkter
  • Masseberegning
  • Geometrisk kontroll
  • FDV, Sosi dokumentasjon. (Innmåling av VA anlegg, veianlegg, dyrkinger, etc.)
  • Assistanse til maskinstyring (support, dataprosjekter, etc.)
  • FKB, NVDB leveranse iht SVVs krav
  • Datafangst for ledningsforskriften og levering i henhold til denne

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud!

Fullt navn*
E-post*
Telefon
Melding*
0 of 700
  • Se alle tjenester