Tjenester

Avløpsanlegg

Et privat, separat avløpsanlegg er et system hvor du renser avløpet fra hus eller hytte lokalt på egen eiendom. Enten i et infiltrasjonsanlegg, eller i et minirensanlegg. Vårt motto er minimalt vedlikehold, maksimal renseeffekt. Slik er prosessen.

Kundene våre er typisk bolig- og hytteeiere med eiendommer hvor det er krevende eller umulig å koble seg til kommunalt avløp. Noen har arvet en hytte og ønsker seg både vann og kloakk innlagt, mens andre har fått pålegg fra kommunen om å utbedre avløpsløsningen sin. Typisk fordi den er gammel og utdatert.

Uansett om du har et gammelanlegg eller vil anlegge et nytt kreves det både prosjektering byggesøknad til kommunen.

Nytt avløp/rehabilitering – slik er prosessen

1

Vi går sammen gjennom eiendommen og ser på dagens løsninger. Hvordan brukes hytta eller huset i dag? Hvordan vil dere bruke eiendommen i fremtiden? Vi hjelper til med søknader til kommunen og kan utføre arbeidene eller kun prosjektering og søknad. Målet er å gi dere best mulig resultat.

2

Anbefaling av løsning. Etter befaring setter vi sammen en eller flere mulige løsninger for deres hus eller hytte, Her skreddersyr vi en produktpakke basert på dagens – og fremtidige behov.

3

Alle installasjoner av avløpsanlegg er søknadspliktige jfr. Plan- og bygningsloven og Forurensningsloven.

4

Når søknaden er godkjent av kommunen, leverer vi utstyret til din eiendom. Vi eller annen entreprenøren installerer anlegget i tråd med det vi har avtalt.

5

Forurensingsforskriften krever årlig service på alle minirenseanlegg. En signert serviceavtale mellom servicefirma og anleggseier må foreligge før kommunen vil utstede utslippstillatelse.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud!

Fullt navn*
E-post*
Telefon
Melding*
0 of 700
  • Se alle tjenester