Leveranser

Leveranser

  • Rør og rørdeler for VVS og VA.
  • Matjord grus og andre fyllmasser.
  • Grusing med traktor.
  • Utarbeidelse av arbeidsvarslingsplan/skiltplan for vei

Spørsmål?

Ta kontakt med oss for uforpliktende tilbud!

ØYSTEIN LANGØIEN
Daglig leder
Mobil: 958 52 910
E-post: oystein@langoien.no

SVEIN LANGØIEN
Stikningsingeniør
Mobil: 48 07 87 50
E-post: svein@langoien.no