Landmålings-tjenester

Landmålings-tjenester

  • Bygg og anleggs stikning.
  • Utsetting av geometriske punkter.
  • Masseberegning
  • Geometrisk kontroll.
  • FDV, Sosi dokumentasjon. (Innmåling av VA anlegg, vei anlegg, dyrkinger, etc.)
  • FKB, NVDB leveranse iht SVVs krav.
  • Assistanse til maskinstyring, (support, data prosjekter, etc.)

Spørsmål?

Ta kontakt med oss for uforpliktende tilbud!

ØYSTEIN LANGØIEN
Daglig leder
Mobil: 958 52 910
E-post: oystein@langoien.no

SVEIN LANGØIEN
Stikningsingeniør
Mobil: 48 07 87 50
E-post: svein@langoien.no